godt arbeid-
fornøyde kunder

konkurransedyktige priser

Kontakt oss her

Eller ring oss på

906 13 379

Vegoppmerking

Vi skiller vegoppmerking i to grupper.
Langsgående vegoppmerking er alle linjer som går langs veien, gult og hvitt. Vi har maskiner som legger alle typer linjer. Her bruker vi stort sett termoplast, da det er den som har best holdbarhet og styrke. Slike linjer ekstruderes, sprayes eller males på vegen
Tverrgående vegoppmerking er all annen oppmerking, som for eksempel gangfelt, fartsdump, vikeplikt, kjørefeltspiler osv. Symboler er en undergruppe av tverrgående. All tverrgående vegoppmerking blir lagt ut manuelt for hånd. Her bruker vi også stort sett termoplast.
Røde sykkelveier er et nytt produkt som er under testing i Norge. Her kan vi hjelpe deg med å velge riktig produkt. I dag bruker man maling, kald termoplast eller andre varianter som tåler mer slitasje enn maling.

All vegoppmerking i trafikken blir påført en kombinasjon av glassperler og knust glass for å oppnå god friksjon og refleks i oppmerkingen.

bilder fra Vegoppmerking

>