godt arbeid-
fornøyde kunder

konkurransedyktige priser

Kontakt oss her

Eller ring oss på

906 13 379

Lageroppmerking

Lageroppmerking er et vanskelig fagfelt, da det er mange ulike underlag. Da hjelper det at vår erfaring kan hjelpe deg å velge riktig produkt.
Hovedsakelig bruker vi maling til lageroppmerking, men termoplast kan også anvendes. Ved bruk av termoplast på betong, stein og andre lignende underlag, så må vi bruke en primer som bindeledd mellom underlag og termoplasten.
Oppmerking på lager har mange viktige funksjoner. Særlig har vi erfaring med oppmerking av kjørebaner, gangsoner, oppstilling for bil, parkeringsregulering osv. Om nødvendig ordner vi med siffer, tall, symboler og logoer.

bilder fra Lageroppmerking

>