godt arbeid-
fornøyde kunder

konkurransedyktige priser

Kontakt oss her

Eller ring oss på

906 13 379

Formerking

Vi er en av Norges største private leverandører av formerking. Over tid har vi opparbeidet oss lang erfaring med formerking for entreprenører og vi har utført mange oppdrag for Statens Vegvesen, fylker og kommuner i hele Sør-Norge.
Formerking blir brukt til:

  • Formerking til vegoppmerking – Legging av permanente linjer
  • Formerking til nedfresing av linjer – Beskytte mot slitasje og brøyting
  • Formerking til sinusfresing – Forsterket vegoppmerking på midt og kant
  • Formerking til reparasjon – Synligjøre før eksisterende linjer slittes bort

Oppdrag tar vi i hele Sør-Norge både små veistumper og store veianlegg. Erfaringen har styrket vår kompetanse innen utforming av vegoppmerking, som sikrer riktige forarbeid før linjemaskinen utfører sitt arbeid. Dette er viktig, da riktige sykluser gir korrekt informasjon til brukerne av veien.
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

bilder fra Formerking

>