Om Oss

Vegmerking Vest AS holder til i Bergen og tar jobber over hele Sør Norge.
Vi utfører oppmerking av veger, parkeringsplasser og all annen utendørs oppmerking.
Valg av riktig produkt bør gjøres ut ifra flere forhold som underlag, remerking eller nymerking, trafikkbelastning, snø/brøyteforhold og økonomi.
Dersom du er usikker på valg av produkt, ta kontakt med oss på email eller telefon. Vi vil hjelpe deg med å gjøre ditt valg lettere.
Våre kunder er kommuner, entreprenører, bedrifter, parkeringsselskaper, privatpersoner og andre aktører som har behov for oppmerking.
Vi leverer til avtalt tid og til konkurransedyktige priser. Vår lange erfaring er din sikkerhet for et godt og varig produkt.

Vegmerking Vest AS policy for Kvalitet, Arbeidsmiljø og Ytre miljø:

Vegmerking Vest har som mål å oppnå kvalitet i alle ledd gjennom å levere oppmerking og tjenester som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter,
samt kundenes behov, krav og forventninger.
Vegmerking Vest har som mål å produsere og levere tjenester uten å skade menneskene og samtidig redusere vårt miljøavtrykk.

Vegmerking Vest sine ansatte skal til enhver tid føle seg trygg og ivaretatt på arbeidsplassen gjennom tydelig ledelse og dedikert personell.

Vegmerking Vest har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang, slik at bedriften ikke unødvendig
medvirker til forurensing av miljøet. Vegmerking Vest skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar.

Vegmerking Vest vil benytte det etablerte ledelsessystemet som et sentralt styringsverktøy for bl.a. eliminering av trusler og risikomomenter,
men også gjennom konferering og deltakelse i organisasjonen for å oppnå oppsatte Kvalitets- og HMS-mål, et godt arbeidsmiljø,
redusere sykdom og skade, samt sikre økonomisk trygghet og fremtidig kontinuerlig forbedring.

>