Bilpark

Vi har opparbeidet oss en stor og solid bilpark for alle typer oppmerking.
Vår allsidige bilpark gjør at vi kan ta på oss både store og små oppdrag på oppmerking.

Håndleggere

Håndleggerne utfører alt av tverrgående oppmerking. Dette er f.eks. gangfelt, piler, fartsdump osv.

Ekstrudere

Ekstruderne utfører alt av langsgående oppmerking. Det vil si alle gule og hvite linjer som går langs veien.

Formerkere

Formerkere måler ut og formerker veien ved å sette ut målepunkt og koder i veien. Disse punktene og kodene følger ekstruderen når den merker de langsgående linjene.

Div. kjøretøy/utstyr

Annet utstyr som brukes til diverse oppmerkingsjobber.

bilder fra Bilpark

>