Alt innen oppmerking

Hvorfor velge oss til ditt oppdrag?

Lang erfaring
Vi har lang erfaring innen alle segmenter av vegoppmerking og formerking. Denne erfaringen har også gitt oss god kompetanse som sikrer at jobben blir korrekt og nøyaktig utført. Vi tar alle jobber like seriøst, alt fra små parkeringsplasser og til større veganlegg.
VÅRT UTSTYR
Vi ønsker å ha moderne og miljøvennlige maskiner. Derfor investerer vi jevnlig i nye maskiner, noe som sikrer våre kunder en effektiv og korrekt utførelse.
Høy kompetanse
Vi satser på kvalitet og har etter hvert opparbeidet oss veldig god kompetanse innen vegoppmerking og andre oppmerkingsoppgaver. Alle oppmerkingsjobber er interessante. Små og store parkeringsplasser, parkeringshus, lager, lekeplasser, veianlegg osv. Kundene våre er alt fra offentlige aktører til små og store selskaper i privat sektor.

>